Algemene Voorwaarden

Schuitema Consultancy                                                T  0346 210 215           F   0346 210 116                                 mail@schuitemaconsultancy.nl

Copyright © 2011 Schuitema Consultancy VOF

Disclaimer    

Visie
Contact
Linken
Follow Erik_Schuitema on Twitter

Diensten

 

Wij helpen onze opdrachtgevers!

Dit doe we op ad interim basis waarbij vooraf heldere uitgangspunten geformuleerd worden betreffende geld, organisatie, tijd, kwaliteit, planning en informatie. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij een beroep doen op een uitgebreid relatienetwerk. Wij werken voor opdrachtgevers uit de profit-, non profit- en overheidssector.

 

Directie,  Ontwikkeling en Beheer

Schuitema Consultancy heeft ervaring met de tijdelijke invulling van functies op directie-, management-, en projectmanagementniveau in het brede spectrum van vastgoed(ontwikkeling).

 

Advisering, Ontwikkelings- en Projectmanagement

Schuitema Consultancy adviseert en ontwikkelt in opdracht van derden, projecten in het vastgoed. Het is mogelijk het hele traject vanaf initiatief en/of verwerving tot aan verkoop, verhuur en de begeleiding van de realisatie uit te voeren, maar er kan ook maatwerk geleverd worden. Gedurende alle werkzaamheden blijft Schuitema Consultancy de uitgangspunten controleren en levert zij op de vooraf vastgestelde ijkmomenten voortgangs-, en/of de besluitdocumenten aan.

 

Marktonderzoek en Verkoop

Wij verrichten marktonderzoek en nemen desgewenst de verkoop en de kopersbegeleiding voor onze rekening.  Op basis van het ontwikkelde product adviseren wij over de verkoopstrategie, de communicatie en de promotie. Indien gewenst verzorgen wij ook de verkoopdocumentatie en contractstukken en nemen wij de verkoop voor onze rekening of organiseren wij de verkoop met behulp lokale makelaars(s) of free-lance verkoopmedewerkers. Deskundigheid gecombineerd met een heldere communicatie zijn hierbij vanzelfsprekend voor ons.

 

Huisvestingsvraagstukken

Schuitema Consultancy adviseert over (her-)huisvestings- en inrichtingsvraagstukken, waardoor het mogelijk is een afgewogen keuze te maken tussen het zoeken naar een nieuwe locatie of de herinrichting van uw bestaande locatie.

 

Samenwerkingsverbanden

Indien gewenst of noodzakelijk maken wij gebruik van ad-hoc of bestaande samenwerkingsverbanden. Door een gedegen kennis van de markt kunnen passende partijen uitgenodigd worden om tot een geschikte projectorganisatie te komen. Natuurlijk werken we ook graag met de adviseur(s) van de opdrachtgever.

 

iPad actieverlengd!

Klik hier

Bonusregeling